​CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHỢ LÁCH

  Địa chỉ: Khu phố 2 - Thị Trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách

Điện thoại: 075.3871225

Fax: 075.3871948​