Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách huyện Chợ Lách giải ngân 01 doanh nghiệp vay vốn để trả lương cho người lao động510899/23/2021 9:16:39 AM9/23/2021 9:16:39 AMThời gian tới, đơn vị sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để tuyên truyền, phổ biến và nắm bắt nhu cầu vay vốn của các DN trên địa bàn Phòng hướng dẫn DN có nhu cầu, đủ STS_ListItem_16002https://cholach.bentre.gov.vn/Lists/thongtincanbiet/TongQuat.aspx0https://cholach.bentre.gov.vnFalsehttps://cholach.bentre.gov.vn{E4B141CE-1492-4B4F-ABD5-63A92263740A}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js00
Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19510869/23/2021 9:12:54 AM9/23/2021 9:12:54 AMCụ thể, đối với cho vay trả lương ngừng việc Người sử dụng lao động được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay STS_ListItem_16002https://cholach.bentre.gov.vn/Lists/thongtincanbiet/TongQuat.aspx0https://cholach.bentre.gov.vnFalsehttps://cholach.bentre.gov.vn{71196981-B258-4CA3-A490-27C2ED264F58}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js00
Ngân hàng Chính sách xã hội trển khai cho vay người sử dụng lao động trả lương ngừng việc trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.510749/23/2021 9:09:57 AM9/23/2021 9:09:57 AMSTS_ListItem_16002https://cholach.bentre.gov.vn/Lists/thongtincanbiet/TongQuat.aspx0https://cholach.bentre.gov.vnFalsehttps://cholach.bentre.gov.vn{C85FB5D8-2A52-42FA-BA6A-74C914A9EBA3}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js00
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG GIÁO DỤC TÀI CHÍNH TRÊN ĐIỆN THOẠI CHO KHÁCH HÀNG510719/23/2021 9:06:12 AM9/23/2021 9:06:12 AMSTS_ListItem_16002https://cholach.bentre.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/TongQuat.aspx0https://cholach.bentre.gov.vnFalsehttps://cholach.bentre.gov.vn{C1C6C744-A2DD-4687-95F8-BFD8000F6127}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js00
Những đồng vốn đầu tiên doanh nghiệp vay để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất được giải ngân tại Phòng giao dịch huyện Chợ Lách510689/23/2021 9:03:37 AM9/23/2021 9:03:37 AMTrước đó, ngày 08 tháng 7 năm 2021 Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành có liên quan triển khai tổ STS_ListItem_16002https://cholach.bentre.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/TongQuat.aspx0https://cholach.bentre.gov.vnFalsehttps://cholach.bentre.gov.vn{43B1FC6C-C6AB-4EF1-8C9F-B479FAFB76DD}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js00
Thông báo về việc công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích4543429/23/2021 9:01:03 AM9/23/2021 9:01:03 AMxml version="1.0"?> <ArrayOfCMSHistoryEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <CMSHistoryEntity STS_ListItem_16002https://cholach.bentre.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/TongQuat.aspx0https://cholach.bentre.gov.vnFalsehttps://cholach.bentre.gov.vn{FEC9C327-CF59-4DF1-ADC0-068C638AB49B}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js00
Thông báo tiếp nhận hồ sơ vay vốn học sinh sinh viên tại Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chợ lách.510669/23/2021 9:00:41 AM9/23/2021 9:00:41 AMxml version="1.0"?> <ArrayOfCMSHistoryEntity xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> <CMSHistoryEntity STS_ListItem_16002https://cholach.bentre.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/TongQuat.aspx0https://cholach.bentre.gov.vnFalsehttps://cholach.bentre.gov.vn{992C61AC-6105-48A5-96F2-EA6CFE82BA7D}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js00
Giải ngân nhanh vốn chính sách cho hộ nghèo trong mùa dịch Covid-19 tại phòng giao dịch huyện Chợ lách510659/23/2021 9:00:20 AM9/23/2021 9:00:20 AMĐến ngày 31/08/2021 phòng giao dịch huyện Chợ lách đã giải ngân cho 2.329 lượt khách hàng trên địa bàn huyện đến vay vốn, với tổng số tiền hơn 70.545 tỷ đồng STS_ListItem_16002https://cholach.bentre.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/TongQuat.aspx0https://cholach.bentre.gov.vnFalsehttps://cholach.bentre.gov.vn{1139B7AE-A9B7-4989-9C6B-39B7A47388D0}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js00
Thông báo kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến “Cán bộ NHCSXH giỏi chuyên môn, hiếu biết pháp luật lao động, Luật Công đoàn” tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chợ Lách510619/23/2021 8:47:36 AM9/23/2021 8:47:36 AMSTS_ListItem_16002https://cholach.bentre.gov.vn/Lists/thongtincanbiet/TongQuat.aspx0https://cholach.bentre.gov.vnFalsehttps://cholach.bentre.gov.vn{745C57DE-AB50-4DD6-8655-A6B055819A81}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js00
Hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ vay vốn trên Cổng DVC quốc gia tại Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chợ Lách510599/23/2021 8:44:36 AM9/23/2021 8:44:36 AMSTS_ListItem_16002https://cholach.bentre.gov.vn/Lists/thongtincanbiet/TongQuat.aspx0https://cholach.bentre.gov.vnFalsehttps://cholach.bentre.gov.vn{11DDBAC8-53FB-48B8-8117-AF436574088E}~sitecollection/_catalogs/masterpage/Display Templates/Search/Item_Default.js00