Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
Thông tin cần biết - Thông báo của Ủy ban
​1984_thong_tin_QC_xet_tang_danh_hieu_DN_va_DNTB.pdf 
 
​2977_QD_ban_hanh_TC_xet_ton_vinh_danh_hieu_DN_tieu_bieu_va_DN_tieu_bieu_tinh_BT.pdf 
 
​Bang_tieu_chi_xet-_chon_ton_vinh_DN_2020.xls 
 
​PHIEU_DANG_KY_THAM_GIA_CUOC_THI-DE_CUONG_Y_TUONG_KHOI_NGHIEP2019_20191027114152835830.doc 
 
​TB_dang_ky_nhu_cau_mo_lop_tap_huan_Thiet_ke_bao_bi,_nhan_mac_san_pham8.pdf 
 
​quyet dinh phe duyet ket qua xet tuyen.pdf 
 
​dang thong bao.pdf 
 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế xét tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Bến TreQUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế xét tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp và doanh nhân tiêu biểu tỉnh Bến Tre
9/7/2020 10:00 AMĐã ban hành
Các mẫu đăng ký xét tặng doanh nhân tiêu biểuCác mẫu đăng ký xét tặng doanh nhân tiêu biểu
9/7/2020 9:00 AM
Bảng tiêu chí xét chọn tôn vinh doanh nhân 2020Bảng tiêu chí xét chọn tôn vinh doanh nhân 2020
9/7/2020 9:00 AMĐã ban hành
Quyết định ban hành tiêu chuẩn xét tôn vinh danh hiệu tiêu biểu và DN tiêu biểu tỉnh Bến Tre năm 2020Quyết định ban hành tiêu chuẩn xét tôn vinh danh hiệu tiêu biểu và DN tiêu biểu tỉnh Bến Tre năm 2020
9/7/2020 9:00 AMĐã ban hành
Thông tin xét tặng danh hiệu DN và DNTB năm 2020Thông tin xét tặng danh hiệu DN và DNTB năm 2020
9/7/2020 9:00 AMĐã ban hành
Công văn về việc triển khai Quyết định số 2552, 2556, 912 của UBND tỉnh và đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng caoCông văn về việc triển khai Quyết định số 2552, 2556, 912 của UBND tỉnh và đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
5/13/2020 9:00 AMĐã ban hành
Thông báo lãi suất cho vay Ngân hàng chính sách xã hộiThông báo lãi suất cho vay Ngân hàng chính sách xã hội
3/2/2020 4:00 PMĐã ban hành
Công bố lấy ý kiến huyện Chợ Lách đủ điều kiện đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020Công bố lấy ý kiến huyện Chợ Lách đủ điều kiện đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020
2/25/2020 11:00 AMĐã ban hành
Điều chỉnh mức vay cho sinh viên, học sinhĐiều chỉnh mức vay cho sinh viên, học sinh
11/26/2019 3:00 PMĐã ban hành
Thông báo lãi suất cho vay Ngân hàng chính sách xã hộiThông báo lãi suất cho vay Ngân hàng chính sách xã hội
11/26/2019 3:00 PMĐã ban hành
Thông bao lãi suất Ngân hàng chính sách xã hộiThông bao lãi suất Ngân hàng chính sách xã hội
11/11/2019 2:00 PM
PHIEU DANG KY THAM GIA CUOC THI-DE CUONG Y TUONG_KHOI_NGHIEP2019PHIEU DANG KY THAM GIA CUOC THI-DE CUONG Y TUONG_KHOI_NGHIEP2019
10/31/2019 5:00 PMĐã ban hành
Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chợ Lách triển khai về tín dụng cho vay học sinh sinh viênNgân hàng chính sách xã hội huyện Chợ Lách triển khai về tín dụng cho vay học sinh sinh viên
Nhằm đáp ứng vốn kịp thời cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2019-2020, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bến Tre thông báo một số nội dung đối với Chương trình này như sau:

1. Về đối tượng cho vay:  Học sinh sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động; Học sinh sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật, hộ có thu nhập đến 150% theo chuẩn hộ nghèo; Học sinh sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do thiên tai, dịch bệnh, bệnh tật, hỏa hoạn, tai nạn trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cư trú.

2. Về lãi suất và mức cho vay: lãi suất cho vay là 6,6%/năm (0,55%/tháng); Mức cho vay tối đa 1.500.000 đồng/tháng/sinh viên (15.000.000 đồng/ năm/sinh viên).

3. Về thủ tục, hồ sơ: hộ vay đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn liên hệ với Tổ tiết kiệm và vay vốn, trưởng ấp (khu phố), các hội đoàn thể nơi cư trú hoặc điểm giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội gần nhất để được hướng dẫn và xem xét giải quyết cho vay.

Phòng giao dịch ngân hang chính sách xã hội huyện Chợ Lách xin trân trọng thông báo đến các đối tượng thụ hưởng biết./.


8/27/2019 3:00 PMĐã ban hành
Thông báo Lãi suất huy động tiền gửi của Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chợ LáchThông báo Lãi suất huy động tiền gửi của Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chợ Lách

Hiện nay, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Lách tổ chức huy động tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân với lãi suất huy động như sau:

* Đối với  tiền gửi trả lãi cuối kỳ:

- Kỳ hạn 01 tháng: lãi suất 4%/năm;

- Kỳ hạn 02 tháng: lãi suất 4,1%/năm;

- Kỳ hạn từ 03 tháng đến dưới 06 tháng: lãi suất 4,5%/năm;

- Kỳ hạn từ 06 tháng đến dưới 09 tháng: lãi suất 5,1%/năm;

- Kỳ hạn từ 09 tháng đến dưới 12 tháng: lãi suất 5,5%/năm;

- Kỳ hạn 12 tháng: lãi suất 6,4%/năm;

- Kỳ hạn trên 12 tháng: lãi suất 6,5%/năm;

* Đối với tiền gửi trả lãi định kỳ hàng tháng:

- Kỳ hạn 03 tháng: lãi suất 4,48%/năm;

- Kỳ hạn 06 tháng: lãi suất 5,04%/năm;

- Kỳ hạn 09 tháng: lãi suất 5,4%/năm;

- Kỳ hạn 12 tháng: lãi suất 6,22%/năm;

- Kỳ hạn 18 tháng: lãi suất 6,21%/năm;

- Kỳ hạn 24 tháng: lãi suất 6,12%/năm;

- Kỳ hạn 36 tháng: lãi suất 5,95%/năm;

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu gửi tiền tại Ngân hàng Chính sách xã hội, vui lòng đến điểm giao dịch cố định đặt tại Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn hoặc đến Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Lách, địa chỉ: Khu phố 1, thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

           Mọi chi tiết, liên hệ số điện thoại 02753 710109 hoặc 02753 710031 để được hướng dẫn.


8/27/2019 3:00 PMĐã ban hành
Thông báo tuyển dụngThông báo tuyển dụng
7/29/2019 5:00 PMĐã ban hành
Thông báo đăng ký nhu cầu mở lớp tập huấn thiết kế bao bì nhãn mác sản phẩmThông báo đăng ký nhu cầu mở lớp tập huấn thiết kế bao bì nhãn mác sản phẩm
7/17/2019 2:00 PMĐã ban hành
thông báo  xã Hòa Nghĩa đủ điều kiện đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019thông báo  xã Hòa Nghĩa đủ điều kiện đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019
7/15/2019 4:00 PMĐã ban hành
Quyết định phê duyet kết quả tuyển dụng viên chứcQuyết định phê duyet kết quả tuyển dụng viên chức
5/14/2019 3:00 PMĐã ban hành
thông báo ket quả xét tuyểnthông báo ket quả xét tuyển
5/4/2019 10:00 AMĐã ban hành
xã Phú Phụng đủ điều kiện đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xét, công nhận xã đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019xã Phú Phụng đủ điều kiện đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xét, công nhận xã đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2019

TB_699_Xa_Phu_Phung_du_dieu_kien_de_nghi_UBND_tinh_xet_cong_nhan_xa_dat_chuan_NTM_nam_2019__20190412015659300.pdf

4/12/2019 3:00 PMĐã ban hành
Thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyệnThông báo triệu tập thí sinh dự tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện
Ngày 15/3/2019, Hội đồng xét tuyển viên chức huyện Chợ Lách đã ban hành Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện năm 2018. Nội dung chi tiết theo file đính kèm.
3/18/2019 3:00 PMĐã ban hành
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thương xuyên huyệnThông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thương xuyên huyện
Ngày 14/3/2019, Ủy ban nhân dân huyện ban hành thông báo thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện năm 2018.
Nội dung chi tiết theo file đính kèm.
3/15/2019 10:00 AMĐã ban hành
Thông báo tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện (lần 2)Thông báo tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện (lần 2)
Ngày 18/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách đã ban hành Thông báo về việc tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thương xuyên huyện năm 2018 (lần 2).
Nội dung cụ thể của thông báo trong file đính kèm.
1/21/2019 3:00 PMĐã ban hành
Thông báo kết quả tuyển giáo viên tiểu học năm học 2018 - 2019Thông báo kết quả tuyển giáo viên tiểu học năm học 2018 - 2019
Ngày 11 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách dã ban hành quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức cấp tiểu học năm học 2018-2019. Nội dung chi tiết trong file đính kèm.
1/14/2019 11:00 AMĐã ban hành
Thông báo kết quả tuyển giáo viên mầm non năm học 2018 - 2019Thông báo kết quả tuyển giáo viên mầm non năm học 2018 - 2019
Ngày 03/01/2019, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách đã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả tuyển viên chức cấp học Mầm non năm học 2018-2019.
Kết quả cụ thể theo file đính kèm.
1/7/2019 4:00 PMĐã ban hành
Thông báo kết quả vòng sơ kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp huyện Chợ Lách năm 2018Thông báo kết quả vòng sơ kết cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp huyện Chợ Lách năm 2018
Kết quả vòng sơ khảo cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp có 25 ý tưởng váo chung kết.
Nội dung chi tiết và danh sách cụ thể trong file đính kèm.
12/18/2018 11:00 AMĐã ban hành
Thông báo tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyệnThông báo tuyển viên chức Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện
Nội dung thông báo trong file đính kèm
12/13/2018 11:00 AMĐã ban hành
NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THÔNG BÁO THAY ĐỔI LÃI SUẤT HUY ĐỘNG NỘI TỆNGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THÔNG BÁO THAY ĐỔI LÃI SUẤT HUY ĐỘNG NỘI TỆ
         Căn cứ vào Quyết định số 4762/QĐ-NHCS ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Tổng Giám Đốc NHCSXH về việc quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại Ngân hàng Chính sách xã hội;
         Căn cứ vào mặt bằng lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bến Tre;
         Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Bến Tre thông báo lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức (trừ các tổ chức tín dụng), cá nhân tại Ngân hàng Chính sách xã hội như sau:
  

1.Lãi suất tiền gửi
    - Trả lãi cuối kỳ
Đơn vị tính: %/năm
​Nội
dung
​Không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 01 tháng
​Kỳ hạn 01 tháng
Kỳ hạn 02 tháng​Kỳ hạn 03 tháng đến dưới 06 tháng​Kỳ hạn 06 tháng đến dưới 09 tháng​Kỳ hạn 09 tháng đến dưới 12 tháng
​Kỳ hạn 12 tháng
​Kỳ hạn trên 12 tháng
​Lãi
suất
0,2​4,2​4,3​4,6​5,3​​5,5
​6,6
6,6​


- Trả lãi hàng tháng

                                    Đơn vị tính: %/năm

Nội
dung
​Kỳ hạn 03 tháng
​Kỳ hạn 06 tháng
Kỳ hạn 09 tháng​Kỳ hạn 12 tháng 
Kỳ hạn 18 tháng 
Kỳ hạn 24 tháng
​Kỳ hạn 36 tháng
​Lãi
suất
4,58
5,24​5,4​6,4​6,31​​6,21
​6,03


2. Thời gian áp dụng: Kể từ ngày 01/112018. Thông báo này thay thế cho thông báo số 502/TB-NHCS ngày 22/06/2018 của Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bến Tre.
  3. Các nội dung khác quy định về lãi suất đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của các tổ chức, cá nhân tại NHCSXH thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 4762/QĐ-NHCS ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Tổng Giám đốc NHCSXH.11/9/2018 10:00 AMĐã ban hành
Hướng dẫn quản lý các nguồn tài trợ cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bến TreHướng dẫn quản lý các nguồn tài trợ cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bến Tre
Ngày 08 tháng 11 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã ban hành Hướng dẫn số 5291/HD-UBND về quản lý các nguồn tài trợ cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh. Văn bản hướng dẩn được đính kèm dưới đây.
11/8/2018 4:00 PMĐã ban hành
Tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng học sinh, sinh viên Tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng học sinh, sinh viên
Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cấp huyện, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp, các Tổ Tiết kiệm và vay vốn tăng cường công tác tuyên truyền về chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

​Nhằm tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng học sinh, sinh viên (HSSV) tiếp tục phát huy hiệu quả, đồng thời giúp HSSV thuộc đối tượng được vay vốn để học tập, đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) cấp huyện, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác các cấp, các Tổ Tiết kiệm và vay vốn tăng cường công tác tuyên truyền về chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên. 

UBND cấp xã thường xuyên rà soát, bổ sung kịp thời đối tượng là hộ nghèo; hộ có thu nhập bình quân đầu người tối đa bằng 150% thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo; hộ gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh. Đảm bảo không còn trường hợp nào thuộc đối tượng vay vốn có nhu cầu vay vốn mà không được rà soát, xác nhận theo quy định.
NHCSXH huyện Chợ Lách phối hợp với, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, Tổ Tiết kiệm và vay vốn tổ chức tuyên truyền về chương trình cho vay đối với HSSV theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg để người dân cũng như các đơn vị liên quan biết và thực hiện đúng chính sách cho vay đối với HSSV bằng các hình thức như: Niêm yết tại các điểm giao dịch xã; thông qua công tác tập huấn; qua các kênh thông tin đại chúng: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đồng thời Phòng giao dịch cấp huyện căn cứ kế hoạch chỉ tiêu được giao năm 2018, cân đối nguồn vốn, xây dựng kế hoạch giải ngân nhằm đáp ứng đầy đủ và kịp thời nhu cầu vay vốn của HSSV.10/11/2018 2:00 PMĐã ban hành
1 - 30Next
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHỢ LÁCH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách
Địa chỉ : Khu phố 2 - Thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách | Điện thoại : 075.3871225 | ​Fax : 075.3871948
​Email: banbientapvanphong@gmail.com​