Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Giới thiệu

Giới thiệu
Thứ 3, Ngày 19/08/2014, 11:00
Đơn vị trực thuộc
19/08/2014
* Văn phòng HĐND & UBND huyện Chợ Lách:
Địa chỉ: Khu phố 2 - Thị trấn chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3871.225
* Phòng Nội vụ:
Địa chỉ: Khu phố 2 - Thị trấn chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3711.777
* Thanh tra huyện:
Địa chỉ: Khu phố 1 - Thị trấn chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3871.254
* Phòng Tư pháp:
Địa chỉ: Khu phố 2 - Thị trấn chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3871.557
* Phòng Tài chính – Kế hoạch:
Địa chỉ: Khu phố 2 - Thị trấn chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3871.245
* Phòng Tài nguyên & Môi trường:
Địa chỉ: Khu phố 2 - Thị trấn chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3871.354
* Phòng Kinh tế & Hạ tầng:
Địa chỉ: Khu phố 2 - Thị trấn chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3710.991
* Phòng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn:
Địa chỉ: Khu phố 2 - Thị trấn chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3871.255
* Ban quản lý chợ:
Địa chỉ: Khu phố 2 - Thị trấn chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3872.872
* Phòng Văn hóa & Thông tin: 
Địa chỉ: Khu phố 2 - Thị trấn chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3871.243
* Phòng Giáo dục & Đào tạo:
Địa chỉ: Khu phố 2 - Thị trấn chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3871.258
* Phòng Lao động – Thương binh & xã hội:
Địa chỉ: Khu phố 2 - Thị trấn chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3871.219
* Phòng Y tế:
Địa chỉ: Khu phố 2 - Thị trấn chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.872.188
* Trung tâm Văn hóa – Thể thao:
Địa chỉ: Khu phố 2 - Thị trấn chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3955.019
* Ban quản lý dự án:
Địa chỉ: Khu phố 2 - Thị trấn chợ Lách, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3871.743

​* Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên:

Điện thoại: 075.3871.962
Lượt người xem:  1
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CHỢ LÁCH
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách
Địa chỉ : Khu phố 2 - Thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách | Điện thoại : 075.3871225 | ​Fax : 075.3871948
​Email: banbientapvanphong@gmail.com​